TEHO-HANKE

Alan yhteinen TEHO-hanke

TEHO-hanke on kansallinen, yhdessä rakennusteollisuuden, tuotevalmistajien ja kaupan kanssa toteutettava kehityshanke, jossa digitalisoidaan tuotetiedon hallintaa rakennushankkeissa ja on luotu rakennusalalle yhteinen digitaalinen tuotetietokanta rakennustuotteiden tiedon hallintaan.

Mikä on TEHO-hankkeen tavoite?

TEHO-hankkeen tavoitteena on digitalisoida rakennusalan tuotetieto siten, että se on kaikkien saatavilla yhdestä paikasta helposti ja sitä voidaan jalostaa eri käyttötarkoituksiin. Koska koko yhteiskunta digitalisoituu vauhdilla, rakennusala ei voi jäädä pois kyydistä. Tuotetiedon digitalisointi ja tallentaminen yhteen tietokantaan säästää aikaa ja rahaa kaikilta osapuolilta. Säästöä syntyy, kun tuotevalmistajat ja maahantuojat tallentavat tiedot yhteen paikkaan ja ne standardoidaan määrämuotoon.

TEHO-hanke lisää nimensä mukaisesti alan tehokkuutta, luotettavuutta ja kaikkien toimijoiden kilpailukykyä.Ketkä ovat hankkeen takana?

Hankkeen vetovastuu on Rakennustiedolla. Rahoittajina ovat olleet Rakennustietosäätiö RTS sr, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö RTL SR, SRV Yhtiöt, YIT Oyj, Skanska Oy ja Lujatalo Oy.

Hanketta ohjaa Rakennustietosäätiö RTS:n asettama TEHO-toimikunta, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien hankkeiden osapuolten edut, kentän asiantuntemus ja tulosten käyttöönotto toimialalla. Toimikunnassa ovat edustettuina rakennusliikkeet, tuoteteollisuus, kauppa, rakennusalan keskeiset järjestöt sekä sähkö- ja LVI-tietokantojen ylläpitäjät.


Kenelle tarkoitettu?

Rakennustuoteteollisuudelle, maahantuojille, rakennusliikkeille, rakennuttajille, suunnittelijoille, rautakaupalle ja IT-palveluiden tarjoajille, jotka tarvitsevat tuotetietoja standardoidussa muodossa.

Kuinka TEHO-hanke etenee?

Kuva
Vaihe 1: 2013-2015
 • Haasteen tunnistaminen, toimijoiden sitouttaminen, ratkaisuehdotusten kartoittaminen ja kansainvälisten kumppanien kartoitus toteutettiin kaikille avoimina workshop-kokoontumisina.
Kuva
Vaihe 2: 2016-2017
 • Uudistettiin digitaalinen RT tuotetieto -tuotetietokanta (PIM), lanseerattiin rakennusliikkeille RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus ja mobiilipalvelut, joilla kootaan rakennushankkeessa käytetyt tuotteet sähköiseksi aineistoksi Rakennuksen tuoteseloste -koosteeksi
 • ETIM-sisällöntuotanto alkaa. ETIM (European Information Model) on tapa ilmoittaa tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot yhdenmukaisella tavalla
 • Sähkötuotteiden ja LVI-tuotteiden tietokantojen liittäminen tiedon hyödyntäjien palveluihin
 • RT-tuotetietokannan tuotemäärän määrällinen ja laadullinen kehittäminen
 • Rautakauppa hyödyntämään tietokannan sisältöä rakennusliikkeiden ja Rakennustiedon RT tietoväylän rinnalle

2018-2019
 • Tuotetietokannan määrän ja laadun kasvattaminen 
 • Rajapintaliittymien tarjoaminen tiedon käyttäjille 
 • Käyttöturvallisuustiedotteen rakenteistaminen kemikaaliluetteloa varten
 • Ominaisuustietojen määrittely rakennustuotteille ETIM-standardin mukaisesti yhteistyössä NOBB (NO) ja Finfo (SV) kanssa.
Kuva
Vaihe 3: 2020 eteenpäin
 • Rakentamisen hankinta- ja logistiikkaprosessien kehittäminen ja kansainvälinen standardointiyhteistyö
 • RT-tuotetietokanta on "kansallinen rakennustuotetietokanta" 
 • Tietokantaa hyödynnetään laajasti Suomessa rajapinnan kautta erilaisissa palveluissa ja sähköisessä rakennustuotekaupassa 
 • Osaaminen ja laadukas tuotetieto tuovat merkittävää kilpailuetua Suomen rakennusalalle 
 • Rakentamisen laatu paranee!