Kuva

Rakennusalan yhteinen ratkaisu tuotetietojen ja -dokumenttien hallintaan

Rakennushankkeiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa sekä jakeluketjussa käytetään paljon aikaa tuotetiedon hallintaan, niin selvittämiseen, keräämiseen kuin jakamiseenkin. Digitaalinen RT-tuotetietokanta sekä sen tuotetietoa hyödyntävä RT urakoitsijan tuotetieto -sovellus ovat ratkaisu tuotetiedon hallintaan hankkeissa. Ne luotiin Rakennustiedon, rakennusteollisuuden, materiaalivalmistajien ja kaupan yhteisessä TEHO-hankkeessa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on lain mukaan huolehdittava käytettävien tuotteiden kelpoisuuden osoittamisesta, mikä on tähän asti teettänyt paljon manuaalista työtä suunnittelijoille, rakentajille ja tuoteteollisuudelle. On laskettu, että tuotetiedon hallinnan digitalisointi vähentää rakentamisen kustannuksia vuosittain yli 100 miljoonaa euroa.

Verkkosivut ja tuotekatalogit

Verkkosivut ja tuotekatalogit

Kuva

Puhelin ja sähköposti

Kuva

Rakennusliikkeiden omat tietokannat (ajantasaisuus)

Kuva

Tuotetietoa tarvitaan myös tulevaisuudessa > tuotearkisto


Mitä RT tuotetieto tarjoaa kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille?

RT tuotetietokanta

RT-tuotetietokanta kokoaa rakennustuotteiden tuotetiedot ja tuotteiden dokumentit yhteen tietokantaan, josta tuotevalmistajat ja tuotteet löytyvät helposti. Rajapinnat yhdistävät RT-tuotetietokannan tuotevalmistajien tietokantoihin sekä palveluihin, joissa tietoa käytetään. RT-tuotetietokannan kautta kansainvälisesti yhteensopiva tuotetieto (NOBB Norja, Finfo Ruotsi) on yhdistettävissä urakoitsijoiden, kaupan ja IT-palveluntuottajien järjestelmiin.

RT urakoitsijan tuotetieto

RT urakoitsijan tuotetieto on rakennusurakoitsijalle tarkoitettu sovellus, jolla dokumentoidaan luotettavasti rakennushankkeessa käytetyt tuotteet. Sovelluksella tuotetaan tilaajalle Rakennuksen tuoteseloste, sähköinen kooste, joka sisältää tuotetiedot ja tuotevalmistajien tuotteisiin liittämät tekniset dokumentit.

RT tuotetieto mobiilisovellus

RT tuotetieto mobiilisovelluksella voidaan lisätä tuotteita RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksessa oleviin urakoihin, kätevästi vaikka työmaalla. Ilmaista mobiilisovellusta voi käyttää myös tuotedokumenttien, kuten käyttöturvallisuustiedotteiden tai käyttö- ja huolto-ohjeiden tarkasteluun. Tuotetiedot löytyvät nopeasti sanahaulla tai lukemalla tuotteiden GTIN-koodeja (viivakoodi).

Hyödyt rakennushankken osapuolille

Kuva
Urakoitsija: Säästää aikaa, vaivaa ja rahaa rakennushankkeen tuotetietojen hallinnassa

Tuotteiden kelpoisuuden ja käyttöturvallisuuden osoittaminen helpottuu alan yhteisen tietokannan myötä. Manuaalisen työn digitalisoituminen säästää aikaa ja rahaa. Laadukas, standardoitu tuotetieto mahdollistaa tietojen hyödyntämisen tietomallipohjaisissa rakentamisen prosesseissa.

Kuva
Rakennuttaja: Määrämuotoinen dokumentaatio helposti rakennushankkeessa käytetyistä materiaaleista

RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksella luodaan hankkeen valmistuttua Rakennuksen tuoteseloste, joka kertoo mistä talo on tehty. Kooste sisältää tiedot työmaan urakoista ja tuotteista sekä niiden tekniset dokumentit. Rakennuksen tuoteseloste antaa parhaat lähtötiedot kiinteistön ylläpitoon ja käyttövarmuuden saavuttamiseen. Kiinteistön elinkaaren aikaisen tiedon luotettavuus paranee ja ylläpito helpottuu. Samalla koko rakennusketjun läpinäkyvyys paranee ja rakennuksen arvo nousee.

Kuva
Materiaalivalmistaja: Tallentamalla tuotetiedot RT-tuotetietokantaan, olet mukana myös RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksessa

Kustannuksia ja aikaa säästyy, kun tuotetiedot ja dokumentit toimitetaan vain yhteen paikkaan. Tietojen tallentaminen ja ylläpito RT-tuotetietokannassa käy helposti rajapinnan tai ylläpitotyökalun avulla. Kunnossa olevat tuotetiedot ja -dokumentaatiot tuovat kilpailuetua ja RT tuotetiedossa olevat tuotteet tulevat varmemmin valituiksi hankkeisiin. RT tuotetiedosta on myös yhteys kaupan ja IT -järjestelmiin.

LUE LISÄÄ HYÖDYISTÄ