471.51 Epoksireaktiopohjamaalit teräs- ja betonipinnoille RL 5...8

Valintaa vastaavia osumia ei löytynyt.