MITEN MUKAAN?

Miten saat tuotteesi mukaan RT tuotetietoon ja mitä lisäpalveluja on tarjolla?

Tuotteiden toimittamiseen RT-tuotetietokantaan on useita vaihtoehtoja tee-se-itse-mallista tiedonsiirtoon rajapintaliittymän kautta. Rajapintaliityntä soveltuu erityisesti suurten tuotemäärien ylläpitoon, joihin tulee usein muutoksia. RT tuotetiedon tiimi auttaa ratkaisun valinnassa ja toteutuksessa.


Vaihtoehdot tuotetietojen toimittamiseen RT-tuotetietokantaan

Oma ylläpito

 • Yritys saa oman ylläpitokäyttöliittymän tuotetietojen ylläpitoon. Excel-import on mahdollinen yrityksen omalla tuotetieto-Excelillä.

Toimitustyö lisäpalveluna

 • Rakennustieto tarjoaa tietojen ylläpitoa maksullisena lisäpalveluna, joka sisältää tuotetietojen toimitustyön, tallennuksen tietokantaan sekä muutosten päivittämisen.


Rajapintaliityntä ja RT tuotetieto -välityspalvelu

 • Tiedot tuodaan yrityksen omasta tuotetiedon hallintajärjestelmästä rajapinnan kautta. Sisältää rajapintasovittimen (API) ja tuotetietojen automaattisen tuonnin yrityksen järjestelmästä RT-tuotetietokantaan sekä tuotetiedon välityksen.

Tuotteiden perustaminen ja tuotetietojen ylläpito

Kuva
Tuotteiden perustaminen RT-tuotetietokantaan sisältää
 • Yrityksen tuoteinformaation toimitustyön ja Talo 2000 -luokituksen, tuotteiden, kuvien ja tuotedokumenttien tallennuksen tietokantaan sekä linkityksen tietopalveluihin
 • Ylläpitokäyttöliittymän rakennustuoteyritykselle
 • Tuotetiedon jakamisen RT tietoväylän (RT- ja muut kortistot, RT-esteettömyystieto ym. tietopalvelut), RT-tuotetiedon sekä sovellusten (esim. RT urakoitsijan tuotetieto, RT tuotetieto mobiilisovellus, RT-kustannuslaskenta) kautta.
Kuva
Tuotetiedon automaattinen siirto RT-tuotetietokannan ja yrityksen järjestelmän välillä
 • RT-tuotetietokannan reaaliaikainen rajapinta on yhdistettävissä urakoitsijoiden, kaupan ja IT-palveluntuottajien järjestelmiin
 • Tietokantaan tallennettu tuotetieto mahdollistaa tiedon sujuvan virtauksen ja jakamisen rakentamisen prosesseissa, hankkeissa ja kaupan järjestelmissä
 • Tuotetietojen ja dokumenttien pitäminen ajan tasalla helpottuu
 • Rajapinnan (API) kautta tuotetiedot tarkistetaan ja muutokset tuotetietokantaan viedään automaattisesti
 • Rajapintasovituksessa hyödynnetään vakiomuotoista tuotetiedon siirtosanomarakennetta.

Muut lisäpalvelut

Voit monipuolistaa yrityksesi ja tuotteesi näkyvyyttä teettämällä RT-tuotekortin (pdf / painettu), CAD-kuvia tai objekteja sekä video- tai valokuvareferenssejä.

Kuva
RT-tuotekortti
 • Toimitettu kooste yrityksen tuotejärjestelmistä, tuotteista, palveluista ja ratkaisuista
 • Toimitus ja taitto asiakkaan aineistosta
 • Julkaisu Rakennustiedon tietopalveluissa, jossa tuotetieto on liitetty tuotteisiin liittyviin suunnittelu- ja rakennusohjeisiin 
 • Monipuolinen jakelu suoraan alan päättäjille 
 • Toimii myös yrityksen esitteenä 
 • Voidaan ladata ilmaiseksi RT tuotetieto -palvelussa.

RT-tuotekortit ovat osa Rakennustiedon kortistoja, jotka sisältävät ohjeita, säännöksiä ja tuotetietoa. Maksullisten kortistojen käyttäjät näkevät RT-tuotekortit tuotteisiin liittyvien suunnittelu- ja rakennusohjeiden yhteydessä. Tutustu kortistoihin RT tietoväylässä osoitteessa rt.rakennustieto.fi.

Kuva
CAD/BIM-objektit

Tuote-esittelyjä täydentävät ja monipuolistavat tuotekortteihin liittyvät detaljipiirrokset, CAD-kuvat, GDL ja BIM-objektit sekä tekstuurikirjastot

 • Rakennustuotevalmistajien CAD/BIM-aineistoa julkaistaan RT tuotetieto ja RT CAD -kirjastot -palveluissa sekä Rakennustiedon maksullisissa tietopalveluissa, kuten RT-kortistossa.
 • Tuotteiden BIM-objektit (esim. GDL ja Revit), tekstuurikirjastot sekä 2D-detaljipiirrokset helpottavat suunnittelijan työtä.
 • Tuotevalmistajaa tämä edesauttaa saamaan omat tuotetietonsa virheettöminä suoraan mallinnettuihin suunnitelmiin ja rakennushankkeisiin.
Kuva
Video- ja valokuvareferenssit

Esittele tuotteesi videon tai valokuvareferenssien avulla

RT tuotetiedossa referenssikohteet voidaan esitellä laadukkailla kuvilla tai parin minuutin tuotevideona. Valokuviin liitetään tekstikuvaus, jossa on perustietoja hankkeen toteutuksesta. Videon liikkuva kuva ja ääni on tehokas tapa havainnollistaa esim. asennusohjeita. Kohteissa esiintyvät rakennustuotteet on linkitetty RT tuotetiedossa julkaistuihin tuotetietoihin ja yritysinfoon.

Tuotevideo

Tuotevideo on tuotetietojen yhteydessä näkyvä mobiilioptimoitu video tuotteestasi.

Valokuvareferenssi

Valokuvareferenssiksi kuvataan kohteesta kuvasarja, josta voit valita viisi edustavinta kuvaa. RT tuotetietoon kuvien liitteeksi tuleva referenssikuvausteksti laaditaan antamiesi kohdetietojen perusteella ja hyväksytetään ennen julkaisua.