RT-tuotetieto on rakennusalan yhteinen ratkaisu tuotetietojen ja -dokumenttien hallintaan

RT-tuotetieto on ratkaisu tuotetiedon hallintaan rakennushankkeissa, joissa muuten käytetään paljon aikaa tuotetiedon hallintaan, selvittämiseen, keräämiseen ja jakamiseen. RT-tuotetieto on apuna suunnittelussa, rakentamisessa, kiinteistöjen ylläpidossa ja jakeluketjussa. RT-tuotetieto luotiin Rakennustiedon, rakennusteollisuuden, materiaalivalmistajien ja kaupan yhteisessä TEHO-hankkeessa.

Kolmen palvelun kokonaisuus takaa luotettavan tuotetiedon

RT-tuotetietokanta

  • Kansallinen tietokanta rakennustuotteiden tuotetiedoille ja tuotteiden dokumenteille.
  • Tuotetieto täydentyy ja päivittyy tuotevalmistajien tietokantojen ja  RT-tuotetietokannan välillärajapintoja pitkin tai perinteisinä Excel-dokumentteina.
  • Tuotetieto on kaikkien sitä tarvitsevien hyödynnettävissä rttuotetieto.fi-palvelun ja rajapintojen kautta sekä RT-urakoitsijan tuotetieto -palvelussa.

RT-urakoitsijan tuotetieto

  • Rakennushankkeisiin tarkoitettu sovellus, jolla kerätään,hyväksytetään ja dokumentoidaan rakennushankkeessa käytetyt tuotteet.
  • Sovelluksella tuotetaan tilaajalle sähköinen kooste, joka sisältää tuotetiedot ja tuotevalmistajien tuotteisiin liittämät dokumentit.
  • Tuotetiedot voidaan liittää osaksi rakennuksen tietomallia.
 

RT-tuotetieto -rajapinta

  • Helppo tapa noutaa tuotetieto dokumentteineen erilaisiin sovelluksiin
  • Tuotetieto on rakenteisessa muodossa helposti hyödynnettävissä monissa eri käyttötarkoituksissa
  • Tietoa voidaan siirtää kaupan toimijoiden järjestelmiin