WireFib®80/60 -teräskuitu

Semtu Oy

215.3 Betonin lisäaineet
käytetään raudoitteena maanvaraisissa betonilattioissa, kelluvissa betonilattioissa, ontelolaattojen pintabetoneissa ja betonielementeissä

Suoritustasoilmoitukset (DoP)

34273_34273_DoP-WireFib-8060.pdf

TDS tuoteselostetiedostot)

34274_34274_WireFib_8060_esite_2010.pdf

Betonissa käytetään erilaisia kuituja parantamaan betonin ja laastin ominaisuuksia, kuten veto- ja taivutusvetolujuutta, leikkauslujuutta ja iskunkestävyyttä. Kuidut myös antavat betonille lisäominaisuuksia, kuten pienempää halkeilua ja halkeamaleveyttä, massan parempaa koossapysyvyyttä jne. Kuitubetoni on valmiiksi raudoitettua betonimassaa, joka nopeuttaa huomattavasti rakenteen toteutusaikaa. Kuitujen sekoittaminen betoniin on
helppoa joko manuaalisesti tai erilaisten automaattisten annostelulaitteiden avulla.

Teräskuitujen ja ns. rakenteellisten muovikuitujen annostelumäärät lasketaan mitoitusohjelmien avulla, kun taas ohuemmat muovikuidut ja lasikuidut annostellaan kokemusperäisesti. 

Teräskuitubetoni on lujilla teräskuiduilla raudoitettua betonia. Teräskuitubetonin etuna on valunopeus ja halkeaman jälkeinen kuormankantokyky. Kuidut annostellaan betonimassaan joko betoniaseman sekoittimeen tai kuljetusautoon. Annostelun jälkeen betonia sekoitetaan kunnes liimakammat ovat auenneet. Sen jälkeen massa on valukunnossa.

Tasaisesti jakautuneet kuidut jakavat kuormituksia joka suuntaan kolmiulotteisesti. Kuidut lisäävät betonin taivutusvetolujuutta, leikkauslujuutta ja dynaamisen rasituksen kestävyyttä. Teräskuitubetoni on sitkeä ja kestävä materiaali, joka soveltuu lattioihin, ruiskubetoniin, elementteihin ja betonituotteisiin ja lähitulevaisuudessa myös kantaviin rakenteisiin.

WireFib® 80/60 on kylmävedetty teräskuitu, joka on liimattu levyksi betoniin sekoittumisen varmistamiseksi. Kuitu on varustettu tartuntakoukuilla.

Käyttökohteet:
WireFib®80/60 teräskuitua käytetään raudoitteena maanvaraisissa betonilattioissa, kelluvissa betonilattioissa, ontelolaattojen pintabetoneissa ja betonielementeissä.

Teräskuitubetonin ominaisuudet riippuvat teräskuidun neljästä tärkeästä ominaisuudesta:

  • 1) Kuidun pituus (mitä pidempi kuitu, sen parempi, maksimipituus 60 mm)
  • 2) Kuidun vetolujuus (korkea vetolujuus 800 - 3000 MPa. Mitä korkeampi vetolujuus sitä korkeampilujuuksista betonia tarvitaan kuidun veto-
         lujuuden hyödyntämiseksi)
  • 3) Kuitujen kappalemäärä (suuri kuitukappalemäärä lisää kuitukapasiteettia, joka ilmaistaan hoikkuusluvulla = kuidun pituus/pyöreä halkaisija.  Korkeampi hoikkuusluku kertoo suuremmasta kuitujen kappalemäärästä).
  • 4) Kuidun sekoittuvuus (kuitujen tulee sekoittua tasaisesti betoniin. Jos teräskuidun hoikkuusluku>55, ne alkavat palloontua sekoitusvaiheessa.
         Tämä estetään liimaamalla kuidut levyiksi niin, että liima antaa periksi betonimassan veden vaikutuksesta ja kuidut leviävät tasaisesti betoniin).

WireFib® teräskuidut valmistetaan kylmävedetystä teräslangasta, jonka vetolujuus on >1000 MPa.
Kuitu on varustettu ankkurointikoukulla parhaan ankkuroinnin varmistamiseksi. Kuitujen toimituspituudet ovat 40 ja 60 mm ja
vastaavat hoikkuusluvut 75 ja 80. Kuidun nimessä näkyvät molemmat arvot hoikkuusluku ensin mainittuna WireFib® 75/40 ja WireFib® 80/60

Lue lisää
Lisätiedot
CE-merkintä Kyllä
Rakennustuotenumero 1023445
Talo2000-luokat 215.3 Betonin lisäaineet

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyläntie 586, 04240 Talma)
04201 Kerava
Puhelin 09 274 7950

www.semtu.fi
mailbox@semtu.fi