RT Tuotetiedosta saat kaikki rakennushankkeessasi tarvittavat tuotetiedot:

  • Tuoteominaisuudet vertailukelpoisessa muodossa
  • Sertifikaatit, CE-merkinnät, suoritustasoilmoitukset (DoP)
  • CAD- ja BIM-objektit sekä tekstuurikirjastot
  • Linkitys tuotteiden käyttöä koskeviin RT-ohjeisiin

Tee onnistuneita tuotevalintoja!

RT Tuotetieto - kaikki rakennushankkeessasi tarvittavat tuotetiedot

Tuoteryhmähaku Talo 2000 -tuotenimikkeistö

Uutta tuotetietoa